İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

5 Sayı İçin Negatif Sayı İçermeyen Ortalama Hesabı

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
int main() {
	float ort, ort2, toplam = 0, toplam2 = 0;
	int i = 0, j = 0, b = 0, c = 0, islem, sayi;
	printf("Islem seciniz :\n");
	printf("1-Negatif sayiya kadar islem yap\n");
	printf("2-Negatif sayiyi atla\n");
	scanf_s("%d", &islem);
	if (islem == 1) {
		while (i < 5) {
			printf("Sayiyi giriniz :\n", i + 1);
			scanf_s("%d", &sayi, i + 1);
			i++;
			if (sayi < 0) {
				printf("Negatif sayi girildi.");
				break;
			}
			else {
				toplam = toplam + sayi;
				c++;
			}
		}
		if (c) {
			ort = toplam / c;
			printf("ortalama=%f", ort);
		}
	}
	else
	{
		while (j < 5) {
			printf("Sayiyi giriniz\n");
			scanf_s("%d", &sayi);
			j++;
			if (sayi > 0) {
				toplam2 = toplam2 + sayi;
				b++;
			}
		}
		if (b) {
			ort2 = (float)toplam2 / b;
			printf("ortalama= %f", ort2);
		}
		else
		{
			printf("Butun sayilar negatif olamaz!");
		}
	}
	_getch();
}

5 Sayı için ortalama hesabı alır. Ancak içinde negatif sayı varsa isteğe göre ya negatif sayıya kadar hesaplar ya da negatif sayıyı atlar. Ekran Çıktıları:

Seçenek 1       Seçenek 2

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin