İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Dizi ile 5x5 Matris Oluşturma

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
	srand(time(0));
	int dizi[5][5];
	for (int sayac = 0; sayac < 5; sayac++) {
		for (int sayac2 = 0; sayac2 < 5; sayac2++) {
			dizi[sayac][sayac2] = sayac + sayac2;
		}
	}
	for (int sayac = 0; sayac<5; sayac++) {
		for (int sayac2 = 0; sayac2<5; sayac2++) {
			printf("%d ", dizi[sayac][sayac2]);
		}
		printf("\n");
	}
	_getch();
}

Döngüler ile oluşturulmuş iki boyutlu diziyi basit bir 5x5 matrise dönüştürür. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin