İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Anlamı Çözülememiş Olan

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
int main() {
	float alt, ust;
	float toplam = 0;
	printf("Alt siniri belirtiniz : ");
	scanf_s("%f", &alt);
	printf("Ust siniri belirtiniz : ");
	scanf_s("%f", &ust);
	if (ust > alt) {
		while (alt <= ust) {
			toplam = toplam + (1 / ((alt*alt) + alt));
			alt++;
		}
	}
	else
	{
		printf("Ust sinir alt sinirdan kucuktur.");
	}
	if (ust <= alt) {
		printf("Toplam = %f", toplam);
	}
	_getch();
}

Bu uygulamayı çözebilen olursa lütfen mesaj atsın.

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin