İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Asal mı?

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#define BOYUT 99

main() {
	int deger;
	for (int sayac = 0; sayac < BOYUT; sayac++) {
		printf("Gormek istediginiz degeri giriniz: ");
		scanf_s("%d", &deger);
		printf("\n");
		if (deger > 0)
			printf("Girdiginiz deger pozitiftir.\n\n");
		else
			if (deger < 0)
				printf("Girdiginiz deger negatiftir.\n\n");
			else
				printf("Girdiginiz deger 0'dir.\n\n");
	}
	_getch();
}

C Dilinde oluşturulmuş, kullanıcı tarafından girilen değerin asal olup olmadığını gösterir. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin