İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

C Dili Basit Hesap Makinesi

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int toplama(int sayi1,int sayi2)
{
	return sayi1 + sayi2;
}

int cikarma(int sayi1,int sayi2)
{
	return sayi1 - sayi2;
}

int carpma(int sayi1, int sayi2)
{
	return sayi1*sayi2;
}

float bolme(float sayi1,float sayi2)
{
	return sayi1 / sayi2;
}

main() {
	float bol;
	int sayi1, sayi2,top, cik, carp,sonuc;
	printf("Birinci sayiyi giriniz:\n");
	scanf_s("%d",&sayi1);
	printf("Ikinci sayiyi giriniz:\n");
	scanf_s("%d",&sayi2);
	printf("Isleminizi secin:\n");
	printf("--Menu--\n");
	printf("1--(+)Toplama\n");
	printf("2--(-)Cikarma\n");
	printf("3--(*)Carpma\n");
	printf("4--(/)Bolme\n");
	scanf_s("%d", &sonuc);
		if (sonuc == 1) 
		{
		top = toplama(sayi1, sayi2);
		printf("Toplamlari = %d", top);
	}
	else
		if (sonuc == 2) 
		{
			cik = cikarma(sayi1, sayi2);
			printf("Farklari=%d", cik);
		}
		else
			if (sonuc == 3) 
			{
				carp = carpma(sayi1, sayi2);
				printf("Carpimlari=%d", carp);
			}
			else
		if (sayi2 == 0) 
		{
			printf("Ikinci sayi 0 olamaz baska deger giriniz");
		}
		else 
		{
			bol = bolme(sayi1, sayi2);
			printf("Bolumleri=%f", bol);
			}
	_getche();
}

C Dilinde kodlanmış basit bir hesap makinesi. Ekran Çıktıları: Toplama                  Çıkarma

Toplama      Çıkarma

Çarpma       Bölme

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin