İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Bellekli Matris Oluşturma

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

main() {
	float **matris;
	float satir, sutun, ortalama, ortalama1, ortalama2;
	printf("Matrisin satir sayisi: ");
	scanf_s("%f", &satir);
	printf("Matrisin sutun sayisi: ");
	scanf_s("%f", &sutun);
	matris = (int **)calloc(satir, sizeof(float));
	for (int i = 0; i < satir; i++) {
		matris[i] = (int *)calloc(sutun, sizeof(float));
	}
	*matris = (float*)calloc(satir*sutun, sizeof(float));
	if (*matris == NULL) {
		puts("Yetersiz bellek alani");
		exit(1);
	}
	for (int i = 0; i < satir; i++) {
		matris[i] = (int *)calloc(sutun, sizeof(float));
	}
	for (int i = 0; i < satir; i++) {
		for (int j = 0; j < sutun; j++) {
			printf("Matrisin elemani girin: matris[%d][%d] = ", i, j);
			scanf_s("%f", &(matris[i][j]));
		}
	}
	printf("\n");
	for (int i = 0; i < satir; i++) {
		for (int j = 0; j < sutun; j++) {
			printf("%.f \t ", matris[i][j]);
			ortalama = matris[i][0] * 0.4 + matris[i][1] * 0.6;
		}
		printf("\n\n");
	}
		printf("Ortalama deger : %f\n", ortalama);
	free(matris);
	_getch();
}

Kullanıcı tarafından oluşturulacak olan matrise bellekte yer ayırır ve en sonda oluşturulan matrisin tüm sayılarının ortalamasını gösterir. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin