İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Matris En Büyük Sayı Bulan

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#define N 99

int main() {
	srand(time(0));
	int matris[N][N];
	int sayac,sayac2, x, y, enbuyuk;
	printf("Lutfen matris satir sayisini giriniz :");
	scanf_s("%d", &x);
	printf("Lutfen matris sutun sayisini giriniz :");
	scanf_s("%d", &y);

	for (sayac = 0; sayac < x; sayac++) {
		printf("\t");
		for (sayac2 = 0; sayac2 < y; sayac2++) {
			matris[sayac][sayac2] = -20 + rand() % 41;
			printf("%d \t", matris[sayac][sayac2]);
		}
		printf("\n\n");
	}
	for (sayac = 0; sayac < x; sayac++) {
		enbuyuk = matris[sayac][0];
		for (sayac2= 0; sayac2 < y; sayac2++) {
			if (matris[sayac][sayac2] > enbuyuk) {
				enbuyuk = matris[sayac][sayac2];
			}
		}
		printf("%d. Satirda En buyuk deger : %d \n", sayac+1,enbuyuk);
}
	_getch();
}

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş kare matriste bulunan sayıların satırlarda ki en büyük sayıyı bulur. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin