İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Negatif - Pozitif Sayıcı

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
	int x,pozitif=0,negatif=0;
	int dizi[15];
	srand(time(0));
	for (x = 0; x < 15; x++) {
		dizi[x] = rand() % 161 - 80;
		printf("\t%d\t", dizi[x]);
		if (dizi[x] > 0) {
			printf("sayisi pozitiftir.\n");
		}
		else if (dizi[x] == 0) {
			printf("sayisi sifirdir.  ---\n");
		}
		else
		{
			printf("sayisi negatiftir.\n");
		}
		if (dizi[x] > 0) {
			pozitif++;
		}
		else if(dizi[x]<0){
			negatif++;
		}
	}
			printf("Pozitif sayilar = %d\n", pozitif);
			printf("Negatif sayilar = %d\n", negatif);
	_getch();
}

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş 15 sayının kaçının pozitif kaçının negatif olduğunu bulur. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin