İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Sayı Yazar

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>	
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main() {
	int dizi[10], sayac, birler,onlar;
	srand(time(0));
	for (sayac = 0; sayac < 10; sayac++) {
		dizi[sayac] = rand() % 91 + 10;
		printf("%d-->\t", dizi[sayac]);
		birler = dizi[sayac] % 10;
		onlar = dizi[sayac] / 10;
		switch (onlar) {
		case 1: printf("On"); break;
		case 2: printf("Yirmi"); break;
		case 3: printf("Otuz"); break;
		case 4: printf("Kirk"); break;
		case 5: printf("Elli"); break;
		case 6: printf("Atmis"); break;
		case 7: printf("Yetmis"); break;
		case 8: printf("Seksen"); break;
		case 9: printf("Doksan"); break;
		default: printf("Hata"); break;
		}
		switch (birler) {
		case 1: printf(" bir\n"); break;
		case 2: printf(" iki\n"); break;
		case 3: printf(" uc\n"); break;
		case 4: printf(" dort\n"); break;
		case 5: printf(" bes\n"); break;
		case 6: printf(" alti\n"); break;
		case 7: printf(" yedi\n"); break;
		case 8: printf(" sekiz\n"); break;
		case 9: printf(" dokuz\n"); break;
		default: printf("\n"); break; //birler basamagi yoksa hata olmamasi icin konuldu
	}
	}
		_getch();
}

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş 10 tane sayının kelime olarak yazılışlarını gösterir. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin