İstediğiniz kaynak kodu yükleniyor!

Yüklemede…

Her şey hazırlandı
Tek yapman gereken yapıştırıp çalıştırmak.

Şifreci Sezar

//Omer Alp KIRAY//
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

void sifre(char metin[], int oteleme) {
	char ch = metin[0];
	int sayac = 0;
	while (ch != '\0') {
		if (ch >= 65 && ch <= 90) {//A=65,Z=90
			metin[sayac] += oteleme;
			if (metin[sayac]>90)
				metin[sayac] = (metin[sayac] % 90) + 65;
		}
		if (ch >= 97 && ch <= 122) {//a=97,z=122
			metin[sayac] += oteleme;
			if (metin[sayac]>122)
				metin[sayac] = (metin[sayac] % 122) + 97;
		}
		sayac++;
		ch = metin[sayac];
	}
}
main() {
	char metin[100];
	printf("Metini giriniz:");
	gets(metin);
	sifre(metin, 3);
	printf("\nSezar sifresi :%s", metin);
	_getch();
}

C Dilinde oluşturulmuş, kriptoplama yöntemi olarak kullanılan Sezar Şifresi uygulamasıdır. Ekran Çıktısı:

Ekran Çıktısı

Anasayfa!

Anasayfa

Manzara-1.
May 14th, 2016
Manzara-2.
May 15th, 2016
Manzara-3.
May 16th, 2016

İletmek İçin