C Dili Basit Hesap Makinesi

C Dilinde oluşturulmuş basit bir hesap makinesi örneği.

Anlamı Çözülememiş Olan

Bu uygulamayı çözebilen olursa lütfen mail atsın.

5 Sayı İçin Negatif Sayı İçermeyen Ortalama Hesabı

5 Sayı için ortalama hesabı alır. Ancak içinde negatif sayı varsa isteğe göre ya negatif sayıya kadar hesaplar ya da negatif sayıyı atlar.

Fonksiyonel Kare Alma

1'den 50'ye kadar olan sayıların karesi ve aynı sayının yarısını toplayan bir kodçuk. Tabi bunu dış fonksiyon ile yapıyor. Tek özelliği bu!

STRCPY_S Kullanımı

C "stdio.h" Kütüphanesinde bulunan strcpy_s Fonksiyonunun kullanımını gösterir.

Negatif - Pozitif Sayıcı

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş 15 sayının kaçının pozitif kaçının negatif olduğunu bulur.

Sayı Yazar

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş 10 tane sayının kelime olarak yazılışlarını gösterir.

Dizi Karşılaştırıcı

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş 20 tane sayının aynı dizi içerisinde üretilmiş olan sayıdan aynı sayı varsa o sayıyı 0 değerine eşitler. Ve toplam kaç tane aynı sayı olduğunu söyler.

Matris En Büyük Sayı Bulan

Belirli bir aralıkta rastgele üretilmiş kare matriste bulunan sayıların satırlarda ki en büyük sayıyı bulur.

Dizide Adres Bulma

El ile oluşturulmuş basit bir dizinin elemanların bellek üzerinde ki adresini gösterir.

Char, Int, Double Kullanımı

Kullanıcı tarafından oluşturulmuş char, int ve double değişkenlerine kullanıcı tarafından atanmış değerlerin nasıl kullanıldığını gösterir.

Bellekli Matris Oluşturma

Kullanıcı tarafından oluşturulacak olan matrise bellekte yer ayırır ve en sonda oluşturulan matrisin tüm sayılarının ortalamasını gösterir.

Dizi ile 5x5 Matris Oluşturma

Döngüler ile oluşturulmuş iki boyutlu diziyi basit bir 5x5 matrise dönüştürür.

Özel Kuyruk

Özel kuyruk için; oluşturma, ekleme, silme, listeleme özelliklerine sahip olan bir kuyruk yapısı.

Pozitif mi? Negatif mi?

C Dilinde çok basit şekilde oluşturulmuş, kullanıcı tarafından girilen değerin pozitif mi negatif mi olduğunu gösterir.

Asal mı?

C Dilinde oluşturulmuş, kullanıcı tarafından girilen değerin asal olup olmadığını gösterir.

Şifreci Sezar

C Dilinde oluşturulmuş, kriptoplama yöntemi olarak kullanılan Sezar Şifresi uygulamasıdır.

Tek Yönlü Kuyruk

C Dilinde oluşturulmuş, tek yönlü kuyruk uygulamasıdır.

Veri Yapıları Ağaç Yapısı

Bilgisayar mühendisliği dersinde verilen Veri Yapıları dersi içerisinde oluşturulmuş: Ağaç veri yapısıdır.

Veri Yapıları Hızlı Sıralama

Bilgisayar mühendisliği dersinde verilen Veri Yapıları dersi içerisinde oluşturulmuş: Hızlı sıralama algoritmasıdır.

Sayfa yapım aşamasındadır.

Bittiği zaman şeklinde açıklamaya gerek yok çünkü sürekli gelişen bir sayfa olacak.